เทศบาลตำบลเมืองศรีไค
หมู่ที่ 3 ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190
โทรศัพท์ : 045 – 433103  โทรสาร : 045 - 433102  อีเมล์ : admin@muangsrikai.go.th
Powered By wnt.co.th