Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
สถานะการคลัง/งบประมาณ
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวกิจการสภา
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
มติ กทจ.อุบลราชธานี
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
คู่มือประชาชน
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

19 ต.ค. 2563
อุบลราชธานี วารินชำราบ ทต.เมืองศรีไค เทศบาลตำบลเมืองศรีไค เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563

19 ต.ค. 2563
อุบลราชธานี วารินชำราบ ทต.เมืองศรีไค เทศบาลตำบลเมืองศรีไค ร่วมกิจกรรมโครงการรวมพลังสามัคคีร่วมทำความดี น้อมรำลึกพ่อหลวง ร.9 13 ตุลาคม 2563

19 ต.ค. 2563
อุบลราชธานี วารินชำราบ ทต.เมืองศรีไค เทศบาลตำบลเมืองศรีไค ลอกคลองระบายน้ำเเละล้างถนน บ้านศรีไคออก หมู่ที่ 4

19 มิ.ย. 2563
อุบลราชธานี วารินชำราบ ทต.เมืองศรีไค เทศบาลตำบลเมืองศรีไค ทำการตัดกิ่งไม้

17 มิ.ย. 2563
อุบลราชธานี วารินชำราบ ทต.เมืองศรีไค ตรวจเยี่ยมมาตรการป้องกันเเละควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

10 มิ.ย. 2562
อุบลราชธานี วารินชำราบ ทต.เมืองศรีไค การทำหมันสุนัขและแมว เพื่อป้องกันการขยายพันธ์ที่ไม่พึงประสงค์ ตำบลเมืองศรีไค

30 พ.ค. 2562
อุบลราชธานี วารินชำราบ ทต.เมืองศรีไค โครงการฉีดพ่นหมอกควันป้องกันและควบคุม “โรคไข้เลือดออก” ประจำปี ๒๕๖๒

12 มี.ค. 2562
อุบลราชธานี วารินชำราบ ทต.เมืองศรีไค โครงการป้องกันและควบคุม “โรคพิษสุนัขบ้า” ประจำปี ๒๕๖๒

19 ก.ย. 2561
อุบลราชธานี วารินชำราบ ทต.เมืองศรีไค เทศบาลตำบลเมืองศรีไค ร่วมจัดบูธนิทรรศการ "การบริหารจัดการขยะ" ในการประกวดอำเภอสะอาด ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอวารินชำราบ

14 ก.ย. 2561
อุบลราชธานี วารินชำราบ ทต.เมืองศรีไค นายอุทัย เกษมทาง นายกเทศมนตรีร่วมกิจกรรมในโครงการปลูกป่าปลูกเห็ดฯ โดยคณะวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ณ พื้นที่สาธารณประโยชน์บ้านโนนงาม ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี

เทศบาลตำบลเมืองศรีไค

หมู่ที่ 3 ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190
โทรศัพท์ : 045 – 433103  โทรสาร : 045 - 433102  อีเมล์ :
 admin@muangsrikai.go.th

Powered By muangsrikai