Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
สถานะการคลัง/งบประมาณ
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวกิจการสภา
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
มติ กทจ.อุบลราชธานี
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
คู่มือประชาชน
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
มติ กทจ.อุบลราชธานี
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
02 ส.ค. 2556 อุบลราชธานี วารินชำราบ ทต.เมืองศรีไค มติคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 3/2556 วันที่ 28 มีนาคม 2556
20 พ.ค. 2556 อุบลราชธานี วารินชำราบ ทต.เมืองศรีไค มติคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 3/2556 วันที่ 28 มีนาคม 2556
16 มี.ค. 2556 อุบลราชธานี วารินชำราบ ทต.เมืองศรีไค มติคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 2/2556 วันที่ 6 มีนาคม 2556
27 ก.ย. 2555 อุบลราชธานี วารินชำราบ ทต.เมืองศรีไค มติคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 10/2555 วันที่ 25 กันยายน 2555
03 ก.ย. 2555 อุบลราชธานี วารินชำราบ ทต.เมืองศรีไค มติคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 9/2555 วันที่ 28 สิงหาคม 2555
13 ก.พ. 2555 อุบลราชธานี วารินชำราบ ทต.เมืองศรีไค มติคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2556 วันที่ 31 มกราคม 2556
11 พ.ย. 2554 อุบลราชธานี วารินชำราบ ทต.เมืองศรีไค ที่ อบ 0037.25/ว 1092 เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี

เทศบาลตำบลเมืองศรีไค

หมู่ที่ 3 ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190
โทรศัพท์ : 045 – 433103  โทรสาร : 045 - 433102  อีเมล์ :
 admin@muangsrikai.go.th

Powered By muangsrikai