Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
สถานะการคลัง/งบประมาณ
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวกิจการสภา
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
มติ กทจ.อุบลราชธานี
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
คู่มือประชาชน
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องResponsive image
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองศรีไค เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนั... (20 ก.ย. 2562)  
ประกาศเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (05 ก.ย. 2562)  
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (05 ก.ย. 2562)  
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองศรีไค เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือก... (20 ส.ค. 2562)
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองศรีไค เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาเเละเลือกสรรเป... (30 ก.ค. 2562)
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลเมืองศรีไคเรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (01 ต.ค. 2561)
แผ่นพับความรู้ เรื่อง น้ำหมักชีวภาพ (20 มิ.ย. 2561)
ร่างกฎกระทรวงฉบับใหม่ หน้าทีคนไทยร่วมใจจัดการขยะ (05 มิ.ย. 2561)
คู่มือประชาชน เรื่อง การจัดการขยะในครัวเรือน (05 มิ.ย. 2561)
แจ้งประชาสัมพันธ์แผนรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (28 พ.ค. 2561)
รายงานการติดตามและประเมินผลแผน 2561 (15 พ.ค. 2561)
เทศบาลตำบลเมืองศรีไค ร่วมใจเลิกใช้พลาสติกหุ้มฝาขวดน้ำดื่ม ลดปัญหาขยะ เกลื่อนถนน-... (01 เม.ย. 2561)
แจ้งประชาสัมพันธ์แผนรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (21 มี.ค. 2561)
การชำระภาษีโรงเรือน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่ เพิ่มเติม (05 ม.ค. 2561)
การชำระภาษีโรงเรือน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่ (05 ม.ค. 2561)
รายงานผลการตรวจประเมินการปฏิบัติงานของเทสบาลครั้งที่2 (15 ธ.ค. 2560)
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561 (06 พ.ย. 2560)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (10 ต.ค. 2560)
ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชนในการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ (29 ก.ย. 2560)
รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA) พ.ศ.2560 (17 ส.ค. 2560)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

เทศบาลตำบลเมืองศรีไค ร่วม... (19 ก.ย. 2561)  

นายอุทัย เกษมทาง นายกเทศม... (14 ก.ย. 2561)  

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ระบบ... (22 ส.ค. 2561)  

งานบริจาคโลหิตเนื่องในโอก... (21 ส.ค. 2561)

หน่วยกู้ชีพเทศบาลตำบลเมือ... (20 ส.ค. 2561)

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพแล... (20 ส.ค. 2561)

เทศบาลตำบลเมืองศรีไค ร่วม... (31 ก.ค. 2561)

กิจกรรมจิตอาสา“เราทำความด... (28 ก.ค. 2561)

ทำบุญตักบาตร ศูนย์พัฒนาคุ... (26 ก.ค. 2561)

ขอเชิญชวนร่วมโครงการ "มือ... (07 มิ.ย. 2561)

เทศบาลตำบลเมืองศรีไค ขอเช... (30 พ.ค. 2561)

สำรวจข้อมูลแหล่งกำเนิดมลพ... (28 พ.ค. 2561)

การรณรงค์ลด ละ เลิก การใ... (15 พ.ค. 2561)

การรณรงค์ลด ละ เลิก การใ... (15 พ.ค. 2561)

กิจกรรมผ่าตัดทำหมัน สุนัข... (11 พ.ค. 2561)

#เทศบาลตำบลเมืองศรีไคร่วม... (28 ธ.ค. 2560)

#เทศบาลตำบลเมืองศรีไค ร่ว... (30 ต.ค. 2560)

โครงการ “พยุงธรรม ค้ำไทย ... (27 ก.ย. 2560)

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่... (20 ก.ย. 2560)

#คณะกรรมการการตรวจประเมิน... (22 มิ.ย. 2560)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้สำหรับการบริการด้านง... (04 ก.ย. 2562)  
ประกาศประกวดราคาโครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้สำหรับการบริการด้านงานทะเบี... (23 ส.ค. 2562)  
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (21 ส.ค. 2562)  
ประกาศการเปิดเเผยราคากลางโครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้สำหรับการบริการด้าน... (16 ส.ค. 2562)
ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR) โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้สำหรับการบริการ... (09 ส.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภ... (19 มี.ค. 2561)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริมอาชีพผู้สูงอาย... (07 มี.ค. 2561)
คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ปิด-ปลด ประกาศประกวดราคาจ้าง จำนวน 1 โครงการ ประจำปีงบ... (07 มี.ค. 2561)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริมอาชีพผู้สูงอา... (07 มี.ค. 2561)
คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ปิด-ปลด ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุ... (07 มี.ค. 2561)
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โครงการก่อสร้างอาคาร... (23 ก.พ. 2561)
คำสั่ง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ปิด-ปลด และพยานรับรอง การปิด-ปลด ประกาศแผนการจัดซื้อจ... (23 ก.พ. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ... (12 ม.ค. 2561)
คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ปิด-ปลด และพยานรับรอง การปิด-ปลด ประกาศผลพิจารณาการเส... (12 ม.ค. 2561)
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองศรีไค เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒน... (28 ธ.ค. 2560)
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองศรีไค เรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้าง อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็... (28 ธ.ค. 2560)
ฐานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 (29 ก.ย. 2560)
ประกาศใช้ราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนน แอลฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางแยก ทางหลวงหมายเลข... (19 มิ.ย. 2560)
ประกาศผลพิจารณาการเสนอราคาจ้าง ของเทศบาลตำบลเมืองศรีไค จำนวน 1 โครงการ (15 พ.ค. 2560)
ประกาศตกลงราคาจ้าง ของเทศบาลำบลเมืองศรีไค จำนวน 1 โครงการ (08 พ.ค. 2560)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

เทศบาลตำบลเมืองศรีไค

หมู่ที่ 3 ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190
โทรศัพท์ : 045 – 433103  โทรสาร : 045 - 433102  อีเมล์ :
 admin@muangsrikai.go.th

Powered By muangsrikai